کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

تماس با ما

آدرس:خیابان بزرگمهر ، خیابان ۲۲ بهمن ، مجموعه اداری امیر کبیر ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

کد پستی:۱۴۳۴۳ – ۸۱۵۸۷

تلفن: ۳۲۶۴۵۶۰۰ – ۰۳۱ (۶ خط)

نمابر: ۳۲۶۴۵۶۰۷ – ۰۳۱

پست الکترونیک: info@kkrdi.ir